Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Intel® Virtualization Technology for Connectivity: I/O Virtualization

Enabling I/O virtualization with VMDq and SR-IOV, network controllers reduce I/O server overhead for data center performance and efficiency.