Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Iris™ Pro Graphics at Intel® Extreme Masters

Highlights from an Intel® Extreme Masters StarCraft* professional match using Iris™ Pro graphics, featuring gaming at 1080p, video at 4k resolution, and immersive experiences.

Experience extreme gaming PC performance with Intel® Technology.