Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Choosing Devices for Mobile Point of Care

Dr. Mark Blatt discusses selection of mobile point of care devices and how to choose the right mobile device for collaborative workflow applications.