Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

CareStream Leverages Intel Xeon to Securely Storage Medical Images in the Cloud

Intel and CareStream have worked together for years to provide secure cloud storage solutions for the healthcare community. Watch this video for an explanation of why large health providers are using CareStream’s cloud solution to store all their PACS images securely and in one location where multiple facilities can have access.