Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

HPC for Personalized Medicine: Genome Analytics

See how multi-core Intel® Xeon® processors, Intel® Xeon Phi™ coprocessors, and other Intel® technologies provide complete analytics solutions for high-performance computing in personalized medicine at lower costs than traditional solutions.