Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

You can request support for the Intel® True Scale Fabric products through e-mail, our Web Portal, or by telephone:

Email:  ibsupport@intel.com

Web Portal

Telephone:  888-285-7880 or +1 937-449-4279.

Hardware warranty >

Software warranty >

Podobne filmy