Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Intel Celebrating 40 Years: 40 Years of Impacting the World

We have been the driving force behind the global technology revolution for more than 40 years. See how we are shaping the future today.