Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Composing the Artistic Design of “Shelly”

Discusses the futuristic and traditional concepts behind the artistic design of “Shelly,” an instrument playing demo robot. (v.1, Nov. 2013)