Masthead Light

Intel Embedded Processor and Chipset Resources

High-performance, energy-efficient processors for today’s intelligent applications

Intel provides comprehensive product lines, including chipsets, single- and multi-port gigabit and 10-gigabit Ethernet controllers, and networked storage.1, 2

Design Resources

Wywiady

Informacje o produktach i wydajności

open

1. Testy wydajności są przeprowadzane, a ich wyniki uzyskiwane, przy wykorzystaniu określonych systemów komputerowych i/lub ich składników, i/lub odzwierciedlają przybliżoną wydajność produktów Intel® badaną tymi testami. Jakiekolwiek różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji mogą mieć wpływ na wyniki aktualnie mierzonej wydajności. Nabywcy powinni skorzystać również z innych źródeł informacji, aby ocenić wydajność systemów lub składników, które zamierzają kupić. Więcej informacji na temat testów sprawności oraz wydajności produktów firmy Intel można uzyskać pod adresem www.intel.com/content/www/us/en/benchmarks/resources-benchmark-limitations.html.

2. Wartości TDP dla procesorów Intel® Atom™ serii E6xx są oparte na oszacowaniach pre-silicon SPEC* CPU2006 jest standardowym testem porównawczym stosowanym w branży przeznaczonym do przeprowadzania pomiarów wydajności, które mogą być wykorzystane do porównania intensywnych operacji obliczeniowych na różnych systemach komputerowych. Testy wydajności SPEC* CPU2006 dla mikroprocesorów Intel® są przeprowadzane z użyciem określonych, starannie skonfigurowanych systemów. Te wyniki mogą, ale nie muszą, odzwierciedlać względną wydajność mikroprocesorów firmy Intel w systemach zawierających inny sprzęt lub oprogramowanie lub inaczej skonfigurowanych (w tym z uwzględnieniem kompilatorów). Nabywcy powinni zapoznać się z innymi źródłami informacji, w tym z wynikami testów, aby dokonać oceny wydajności systemów, które zamierzają kupić. Więcej informacji na temat testu SPEC* CPU2006 można uzyskać pod adresem www.spec.org/cpu2006/. Opis systemów użytych do uzyskania tych wyników testów oraz inne informacje na temat mikroprocesorów i wydajności systemu oraz testów wydajności można uzyskać pod adresem www.intel.com lub pod telefonem 1-800-628-8686.