• <Więcej na stronie intel.com

4th Generation Intel® Core™ i7-4700EQ Processor with Mobile Intel® QM87 Chipset development kit

The 4th generation Intel® Core™ i7-4700EQ processor with mobile Intel® QM87 Chipset development kit for retail, industrial, medical, and digital security surveillance applications includes the 4th generation Intel® Core™ i7-4700EQ processor in the ball grid array (BGA) package, 2.4GHz (base), 3.4GHz (max turbo), integrated graphics, and the mobile Intel® QM87 Chipset.

Manufactured on industry leading 22nm process, features include SATA 2.0 and 3.0, USB 2.0 and 3.0, DDR3 x2, HDMI*, VGA, DVI, and DisplayPort (DP). Display options support Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) and Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT). The board form factor is Mini-ITX and is shipped in a chassis with CPU, chipset, 8GB DDR3 memory, 180W AC power supply, SATA cable, and 60G SSD.

Enable Intelligent Designs

Support

General

For questions about Intel's customer reference boards, development kits, or evaluation boards, please contact us.

Technical

For board support or to share your solution, visit the Intel® Embedded Community - Discussions.

Design Resources

Wywiady

Informacje o produktach i wydajności

open

1. Platformy do oceny firmy Intel są produktami w wersji przedsprzedażnej i/lub produktami w fazie projektowej przeznaczonych wyłącznie do użytku technicznego w laboratorium, i dostarczanych do klientów i stron trzecich w celach atestacji, oceny, opracowania i prezentacji. Platformy do oceny nie są przeznaczone do użytku w instalacjach domowych. Zgodnie z procesem zamawiania platform do oceny, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w czasie dystrybucji platforma do oceny mogła nie zostać przetestowana lub zatwierdzona przez agencję lub organ właściwy w sprawach bezpieczeństwa elektrycznego, kompatybilności elektromagnetycznej, telekomunikacji lub w ramach innych programów wymogów regulacyjnych dotyczących produktów. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z platformy do oceny zgodnie z umową akceptowaną przez kliknięcie na dostawę takich platform oraz stosownymi lokalnymi wymaganiami prawnymi dotyczących produktów. Jeśli mają zastosowanie dodatkowe wymagania prawne dotyczące produktów, użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia, że użycie platformy do oceny spełnia wszystkie te wymagania prawne dotyczące produktu lub do zaprzestania korzystania z platformy do oceny i jej zwrotu do firmy Intel. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że korzystanie z platformy do oceny nie będzie powodować szkodliwych zakłóceń elektromagnetycznych w odbiorze programów telewizyjnych lub radiowych. W przypadku ofert, które wymagają wniosku/zatwierdzenia: firma Intel stosuje kryteria wyboru wyłącznie według własnego uznania i nie gwarantuje otrzymania płyty głównej ani materiału. Po weryfikacji kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail. Niektóre programy mogą być ograniczone do jednej płyty głównej na projekt. Każdy projekt wymaga oddzielnego wniosku. Daty dotyczące programu (rozpoczęcie/zamknięcie/wysyłki/wnioski, itp.) mogą ulec zmianie.