Evaluation Platforms

Simplify the design process and reduce time to market

The Evaluation Platforms Program from Intel offers customer reference boards, development kits, and evaluation boards that assist developers in prototyping solutions, performance evaluations, and porting application software.

Depending on particular offerings, take advantage of industry standards-based hardware, firmware, software (including operating systems), reference designs, cables, and peripherals.

Evaluation Platforms Based on Intel® Atom™ Processors1
Intel® ISX development kit with Intel® Atom™ processor E3815
Applications: Digital signage, point of sale (POS), and home entertainment
- Features Intel® ISX Modular Board Design >
Intel® ISX development kit with Intel® Atom™ processor E3825
Applications: Digital signage, point of sale (POS), and home entertainment
- Features Intel® ISX Modular Board Design >
Intel® Atom™ processor E660 with Intel® Platform Controller Hub EG20T development kit
Applications: In-vehicle infotainment, entry-level digital signage, hand-held retail, industrial, and low-power medical patient monitoring systems
Norco BIS-6630* Intel® Atom ™ processor D2550 development kit (Now $149)
Applications:
Industrial, media player, kiosk, point of sale, and single board computer

Norco BIS-6630 Intel® Atom ™ processor N2800 Rev. 2 development kit (Now $149)
Applications:
Industrial, media player, kiosk, point of sale, and single board computer

Quanmax QBOX* Mini-2000 Series with Intel® Atom™ processor N2600 and Intel® NM10 Express Chipset development kit
Applications: Home or small business gateway, media player, space critical, and consumer PC

Quanmax QBOX Mini-1000 Series with Intel® Atom™ processor E640T development kit
Applications:
Home or small business gateway, media player, space critical, and consumer PC

Evaluation Platforms Based on Intel® Core™ Processors1
ISX development kit 4th generation Intel® Core™ i5-4400E processor with mobile Intel® QM87 Chipset
Applications: Digital signage, point of sale (POS), and home entertainment
 - Features Intel® ISX Modular Board Design >
ISX development kit 4th generation Intel® Core™ i3-4100E processor with mobile Intel® QM87 Chipset
Applications: Digital signage, point of sale (POS), and home entertainment
 - Features Intel® ISX Modular Board Design >
3rd generation Intel® Core™ i7-3517UE processor and mobile Intel® QM77 Express Chipset development kit
Applications: Digital signage, point of sale (POS), and home entertainment
3rd generation Intel® Core™ i3-3217UE processor and mobile Intel® QM77 Express Chipset development kit
Applications: Digital signage, point of sale (POS), and home entertainment

Intel® Core™ i5-3610ME processor (PGA) and mobile Intel® QM77 Express Chipset development kit
Applications: Industrial, digital signage, point of sale, kiosk, digital security surveillance, and single board computer

Evaluation Platforms Based on Intel® Celeron® Processors1
2nd generation Intel® Celeron® processor 847E and mobile Intel® QM77 Express Chipset development kit
Applications:
Digital signage, point of sale (POS), and home entertainment
Resources

Evaluation platforms previously offered

View information about expired programs >

Support

For questions about Intel's customer reference boards, development kits, or evaluation boards please contact us.

Design Resources

Wywiady

Informacje o produktach i wydajności

open

1. Platformy do oceny firmy Intel są produktami w wersji przedsprzedażnej i/lub produktami w fazie projektowej przeznaczonych wyłącznie do użytku technicznego w laboratorium, i dostarczanych do klientów i stron trzecich w celach atestacji, oceny, opracowania i prezentacji. Platformy do oceny nie są przeznaczone do użytku w instalacjach domowych. Zgodnie z procesem zamawiania platform do oceny, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w czasie dystrybucji platforma do oceny mogła nie zostać przetestowana lub zatwierdzona przez agencję lub organ właściwy w sprawach bezpieczeństwa elektrycznego, kompatybilności elektromagnetycznej, telekomunikacji lub w ramach innych programów wymogów regulacyjnych dotyczących produktów. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z platformy do oceny zgodnie z umową akceptowaną przez kliknięcie na dostawę takich platform oraz stosownymi lokalnymi wymaganiami prawnymi dotyczących produktów. Jeśli mają zastosowanie dodatkowe wymagania prawne dotyczące produktów, użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia, że użycie platformy do oceny spełnia wszystkie te wymagania prawne dotyczące produktu lub do zaprzestania korzystania z platformy do oceny i jej zwrotu do firmy Intel. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że korzystanie z platformy do oceny nie będzie powodować szkodliwych zakłóceń elektromagnetycznych w odbiorze programów telewizyjnych lub radiowych. W przypadku ofert, które wymagają wniosku/zatwierdzenia: firma Intel stosuje kryteria wyboru wyłącznie według własnego uznania i nie gwarantuje otrzymania płyty głównej ani materiału. Po weryfikacji kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail. Niektóre programy mogą być ograniczone do jednej płyty głównej na projekt. Każdy projekt wymaga oddzielnego wniosku. Daty dotyczące programu (rozpoczęcie/zamknięcie/wysyłki/wnioski, itp.) mogą ulec zmianie.