Kontron M2M Smart Services Developer Kit*

Kontron Machine-to-Machine (M2M) Smart Services Developer Kit using Intel® Atom™ processor E640T

The Kontron M2M Smart Services Developer Kit* for machine-to-machine applications enables more efficient enterprise solutions by generating a faster time-to-market through the quick development and deployment of M2M applications connectivity and performance.

Kontron Machine-to-Machine Smart Services Developer Kit

Kontron Machine-to-Machine Smart Services Developer Kit

 

Resources

Software

ILS Technology provides the world’s only ready-to-use, easy-to-deploy, off-the-shelf cloud platform to connect enterprise IT systems to the devices and machines on which businesses depend. ILS Technology offers unparalleled security to protect company and customer data and ensure regulatory compliance.

Enable Intelligent Designs

Design assistance

Have an Intel representative contact you about your embedded project needs.

Request assistance >

Kontron support

Kontron sales:

Phone: 888-294-4558

Email: sales@us.kontron.com

 

Kontron technical support:

Phone: 800-480-0044

Email: support@us.kontron.com

 

Drivers, returns, warranties, and contacts for products:

Visit http://us.kontron.com/support >

Wywiady

Informacje o produktach i wydajności

open

1. Platformy do oceny firmy Intel są produktami w wersji przedsprzedażnej i/lub produktami w fazie projektowej przeznaczonych wyłącznie do użytku technicznego w laboratorium, i dostarczanych do klientów i stron trzecich w celach atestacji, oceny, opracowania i prezentacji. Platformy do oceny nie są przeznaczone do użytku w instalacjach domowych. Zgodnie z procesem zamawiania platform do oceny, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w czasie dystrybucji platforma do oceny mogła nie zostać przetestowana lub zatwierdzona przez agencję lub organ właściwy w sprawach bezpieczeństwa elektrycznego, kompatybilności elektromagnetycznej, telekomunikacji lub w ramach innych programów wymogów regulacyjnych dotyczących produktów. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z platformy do oceny zgodnie z umową akceptowaną przez kliknięcie na dostawę takich platform oraz stosownymi lokalnymi wymaganiami prawnymi dotyczących produktów. Jeśli mają zastosowanie dodatkowe wymagania prawne dotyczące produktów, użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia, że użycie platformy do oceny spełnia wszystkie te wymagania prawne dotyczące produktu lub do zaprzestania korzystania z platformy do oceny i jej zwrotu do firmy Intel. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że korzystanie z platformy do oceny nie będzie powodować szkodliwych zakłóceń elektromagnetycznych w odbiorze programów telewizyjnych lub radiowych. W przypadku ofert, które wymagają wniosku/zatwierdzenia: firma Intel stosuje kryteria wyboru wyłącznie według własnego uznania i nie gwarantuje otrzymania płyty głównej ani materiału. Po weryfikacji kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail. Niektóre programy mogą być ograniczone do jednej płyty głównej na projekt. Każdy projekt wymaga oddzielnego wniosku. Daty dotyczące programu (rozpoczęcie/zamknięcie/wysyłki/wnioski, itp.) mogą ulec zmianie.