Norco BIS-6630* Intel® Atom™ Processor N2800 Development Kit

The Norco BIS-6630* is a compact, fanless embedded PC developed around the Intel® Atom™ processor N2800 (formerly known as Cedar Trail) for industrial, media player, kiosk, point of sale, and single board computer applications. With unparalleled, 12-watt power-performance efficiency, and a size of 7.5 inches x 7.5 inches x 2.5 inches, the BIS-6630 offers continual connectivity with six USB hubs, six COM ports, two-gigabit Ethernet, Wi-Fi option via two mini-PCIe* slots, one VGA, one DVI-D at up to 1920 x 1080, internal 18-bit low-voltage differential signaling (LVDS) at up to 1366 x 768 resolution, Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio), 2.5-inch SATA drive bay and mSATA option, 12-volt direct current (VDC) power input, and support for Windows Embedded* 7, Windows* 7, and future Linux* systems.

Applications: Industrial, media player, kiosk, point of sale, and single board computer

Enable Intelligent Designs

Developer kit available while supplies last:

 $279 USD    $149 USD

Norco support

Shenzhen, China

Phone: 86-755-27697548

Email: norco_rd@norco.com.cn


Europe

Contact: Wu Yong

Phone: 31-(0)40-2028140

Email: wuyong@norco.com.cn


USA

Contact: Bin Lin

Phone: 909-594-7600 ext.111

Email: bl@habeyusa.com

Design Resources

Wywiady

Informacje o produktach i wydajności

open

1. Platformy do oceny firmy Intel są produktami w wersji przedsprzedażnej i/lub produktami w fazie projektowej przeznaczonych wyłącznie do użytku technicznego w laboratorium, i dostarczanych do klientów i stron trzecich w celach atestacji, oceny, opracowania i prezentacji. Platformy do oceny nie są przeznaczone do użytku w instalacjach domowych. Zgodnie z procesem zamawiania platform do oceny, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w czasie dystrybucji platforma do oceny mogła nie zostać przetestowana lub zatwierdzona przez agencję lub organ właściwy w sprawach bezpieczeństwa elektrycznego, kompatybilności elektromagnetycznej, telekomunikacji lub w ramach innych programów wymogów regulacyjnych dotyczących produktów. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z platformy do oceny zgodnie z umową akceptowaną przez kliknięcie na dostawę takich platform oraz stosownymi lokalnymi wymaganiami prawnymi dotyczących produktów. Jeśli mają zastosowanie dodatkowe wymagania prawne dotyczące produktów, użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia, że użycie platformy do oceny spełnia wszystkie te wymagania prawne dotyczące produktu lub do zaprzestania korzystania z platformy do oceny i jej zwrotu do firmy Intel. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że korzystanie z platformy do oceny nie będzie powodować szkodliwych zakłóceń elektromagnetycznych w odbiorze programów telewizyjnych lub radiowych. W przypadku ofert, które wymagają wniosku/zatwierdzenia: firma Intel stosuje kryteria wyboru wyłącznie według własnego uznania i nie gwarantuje otrzymania płyty głównej ani materiału. Po weryfikacji kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail. Niektóre programy mogą być ograniczone do jednej płyty głównej na projekt. Każdy projekt wymaga oddzielnego wniosku. Daty dotyczące programu (rozpoczęcie/zamknięcie/wysyłki/wnioski, itp.) mogą ulec zmianie.