Quanmax QBOX Mini-1000 Series* with Intel® Atom™ Processor E640T Development Kit

The QBOX Mini-1000* series, a fanless box PC, is ideal for space critical applications such as home or small business gateway, media player, and consumer PC. This embedded hardware platform is designed with Intel® Atom™ processor E640T, which provides excellent performance. The system is supported with onboard double data rate 2 (DDR2) memory up to one gigabyte. Featured are one mini serial ATA (mSATA), one mini-PCIe* socket for Wifi module, one USB 2.0, two internal USBs, one video graphics array (VGA) (for QBOX Mini-1000), one HDMI* (for QBOX Mini-1010), and one phone jack for both line-out and mic-in.

Enable Intelligent Designs

Design assistance

Have an Intel representative contact you about your embedded project needs.

Request assistance >

Developer kit available while supplies last:

Contact Quanmax for pricing except in the People’s Republic of China (PRC) and Asia-Pacific (APAC).
Contact WPG for pricing in PRC and APAC.
Starting at $299 USD

Design Resources

Wywiady

Informacje o produktach i wydajności

open

1. Platformy do oceny firmy Intel są produktami w wersji przedsprzedażnej i/lub produktami w fazie projektowej przeznaczonych wyłącznie do użytku technicznego w laboratorium, i dostarczanych do klientów i stron trzecich w celach atestacji, oceny, opracowania i prezentacji. Platformy do oceny nie są przeznaczone do użytku w instalacjach domowych. Zgodnie z procesem zamawiania platform do oceny, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w czasie dystrybucji platforma do oceny mogła nie zostać przetestowana lub zatwierdzona przez agencję lub organ właściwy w sprawach bezpieczeństwa elektrycznego, kompatybilności elektromagnetycznej, telekomunikacji lub w ramach innych programów wymogów regulacyjnych dotyczących produktów. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z platformy do oceny zgodnie z umową akceptowaną przez kliknięcie na dostawę takich platform oraz stosownymi lokalnymi wymaganiami prawnymi dotyczących produktów. Jeśli mają zastosowanie dodatkowe wymagania prawne dotyczące produktów, użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia, że użycie platformy do oceny spełnia wszystkie te wymagania prawne dotyczące produktu lub do zaprzestania korzystania z platformy do oceny i jej zwrotu do firmy Intel. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że korzystanie z platformy do oceny nie będzie powodować szkodliwych zakłóceń elektromagnetycznych w odbiorze programów telewizyjnych lub radiowych. W przypadku ofert, które wymagają wniosku/zatwierdzenia: firma Intel stosuje kryteria wyboru wyłącznie według własnego uznania i nie gwarantuje otrzymania płyty głównej ani materiału. Po weryfikacji kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail. Niektóre programy mogą być ograniczone do jednej płyty głównej na projekt. Każdy projekt wymaga oddzielnego wniosku. Daty dotyczące programu (rozpoczęcie/zamknięcie/wysyłki/wnioski, itp.) mogą ulec zmianie.