Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Video: Intel® AMT - Automatic Hard Disk Swap

This video demos the Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) feature for automatic hard disk swap for boot up fail due to software corruption.