Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Video: Intel® AMT - Automatic Recovery and Diagnostics

This video demos the Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) feature for automatic recovery and diagnostic for blue screen due to hard disk drive fail.