Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania

Intel® Core™2 Extreme Processor QX9000/Quad Q9000/Q8000: Datasheet

Introduction
The Intel® Core™2 Extreme processor QX9000 series and Intel® Core™2 Quad processor Q9000, Q9000S, Q8000, and Q8000S series are based on the enhanced Intel® Core™ microarchitecture. The enhanced Intel Core microarchitecture combines the performance of previous generation desktop products with the power efficiencies of a low-power microarchitecture to enable smaller, quieter systems. The Intel Core2 Extreme processor QX9000 series and Intel Core2 Quad processor Q9000, Q9000S, Q8000, and Q8000S series are 64-bit processors that maintain compatibility with IA-32 software.

Read the full Intel® Core™2 Extreme Processor QX9000/Quad Q9000/Q8000 Datasheet.

Podobne filmy