• <Więcej na stronie intel.com

Enabling High-Performance Galois-Counter Mode on Intel® Processors

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania