Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Intel® 80331 I/O Processor Application Accelerator Unit D-0 Addendum

Intel® 80331 I/O Processor: Application Accelerator Unit Addendum

This chapter describes the integrated application accelerator (AA) unit. The operation modes, setup, external interface, and implementation of the AA unit are detailed here.

Overview

The application accelerator provides low-latency, high-throughput data transfer capability between the AA unit and Intel® 80331 I/...O processor local memory. It executes data transfers to and from local memory, checks for all-zero result across local memory blocks, performs memory block fills, and provides the necessary programming interface.

Read the full Intel® 80331 I/O Processor Application Accelerator Unit Addendum.

Podobne filmy