• <Więcej na stronie intel.com

Intel® IXP400 DSP Software, V1.1: Reference Manual

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania