Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Programmers Guide: Intel® Platform Controller Hub EG20T Inter Integrated Circuit (I2C*) Driver

Intel® PCH EG20T Inter-Integrated Circuit Driver: Guide

Introduction
This document provides the programming details of the Inter Integrated Circuit* driver for Windows*. This includes the information about the interfaces exposed by the driver and how to use those interfaces to drive the Inter Integrated Circuit* hardware.
Inter-Integrated Circuit* is a multi-master serial computer bus... that is used to attach low-speed peripherals to a motherboard or embedded system. Inter Integrated Circuit* uses only two bidirectional open-drain lines, serial data line (SDA) and serial clock (SCL), pulled up with resistors.

Read the full Intel® PCH EG20T Inter-Integrated Circuit Driver Programmer’s Guide.

Podobne filmy