Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Tech Today: Real-Time, Interactive Transit Displays

Tech Today discusses Barcelona’s interactive digital transit displays that provide real-time service information, location-specific ads, and news.