Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania

Intel® I/O Controller Hub 7 (ICH7) Family Specification Update

This document is an update to the specifications contained in the Affected Documents/Related Documents table below. This document is a compilation of device and documentation errata, and specification clarifications and changes. It is intended for hardware system manufacturers and software developers of applications, operating systems, or tools.

Information types defined in Nomenclature are consolidated into the specification update and are no longer published in other documents. This document may also contain information that was not previously published.

Affected documents:
• Intel® I/O Controller Hub 7(ICH7) Family Datasheet

Read the full Intel® I/O Controller Hub 7 Family Specification Update.

Podobne filmy