Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Enhanced Host Controller Interface Spec: Adopters Agreement

Enhanced Host Controller Interface Spec: Adopters Agreement

The document is an adopters agreement for the enhanced host controller interface specification for USB 2.0. It includes agreement definitions, antitrust compliance, licenses, trade names, and effective date. The document includes an area for the adopter’s company name.

Read the full ...www/public/us/en/documents/technical-specifications/usb2-ehci-adopters-agreement.pdf>Enhanced Host Controller Interface Spec Adopters Agreement.

Podobne filmy