Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Integrating Apache Hadoop* into Intel’s Big Data Environment

Intel IT compared Intel® Distribution for Apache Hadoop* with others and found that Intel Distribution offers significant advantages over the others.

Podobne filmy