Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania

PC Lifecycle Management: Boosting Productivity and IT Efficiency

Intel IT streamlined our PC lifecycle management processes to improve services, invest resources in infrastructure and business capabilities, and boost both employee productivity and IT efficiency, delivering increasing business value. Treating PCs as a strategic asset, we standardized on a fully featured mobile business PC platform to simplify our client landscape and provide employees with the best possible user experience and performance. Our IT best practices help us take advantage of new technology and emerging trends.

Podobne filmy