Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Wytyczne firmy Intel dotyczące mediów społecznych

Media społeczne zmieniają sposób naszej pracy i oferują nowe możliwości wzajemnych zależności z klientami, współpracownikami i ze światem. Wierzymy, że tego rodzaju wzajemne oddziaływanie może pomóc w budowaniu trwalszych i skuteczniejszych zależności biznesowych. Jest to również sposób na uczestniczenie w globalnych dyskusjach związanych z pracą, którą wykonujemy w firmie Intel, i z rzeczami, na których nam zależy.

To są oficjalne wytyczne firmy Intel dla zajmujących się mediami społecznymi. Jeśli jesteś pracownikiem firmy Intel lub kontrahentem zajmującym się blogami, serwisami wiki, sieciami społecznymi, światami wirtualnymi lub dowolnym innym rodzajem mediów społecznych — te wytyczne są dla Ciebie. Wytyczne są aktualizowane w miarę pojawiania się nowych narzędzi do obsługi sieci społecznych — zachęcamy do odwiedzania tej strony raz na jakiś czas, aby być na bieżąco.

Uczestnictwo w mediach społecznych w imieniu firmy Intel nie jest prawem, ale możliwością - traktuj ją więc z powagą i szacunkiem. Jeśli chcesz w nich uczestniczyć w imieniu firmy Intel, skontaktuj się z Centrum doskonalenia w dziedzinie mediów społecznych i przejdź szkolenie Social Media@Intel. Poznaj i stosuj Kodeks postępowania w firmie Intel. Niestosowanie się do tych wytycznych i Kodeksu postępowania w firmie Intel może przyczynić się do pozbawienia Cię możliwości takiego uczestnictwa. Aby uzyskać więcej informacji, napisz na adres social.media@intel.com. Stosuj się również do warunków dotyczących witryn innych firm.

1. Ujawnij się

Twoja uczciwość lub jej brak zostaną szybko zauważone w środowisku mediów społecznych. Reprezentuj firmę Intel w sposób etyczny i uczciwy. 

 • Działaj jawnie: Używaj swojego prawdziwego imienia i nazwiska oraz jasno określ, że pracujesz w firmie Intel i swoją w niej rolę. Jeśli nie chcesz ujawnić swojej roli „Intel”, używaj w publikacjach hashtagu „#iwork4intel”.
 • Walcz o swoje: Jeśli masz swoje zdanie w dyskusji przedstaw je i poprzyj mocnymi argumentami.
 • Wypowiadaj się o tym, na czym się znasz: Nie wykraczaj poza dziedziny, w których się specjalizujesz; przekazuj dane, których jesteś pewien. Jeśli zamieszczasz publikację na stronie nienależącej do firmy Intel, używaj zastrzeżeń, np.: „Publikacje na tej stronie internetowej są moje i nie muszą prezentować stanowiska, strategii ani opinii firmy Intel.” 
 • Uaktualniaj swoje dane:  Jeśli opuszczasz firmę Intel, pamiętaj, aby na portalach społecznościowych umieścić aktualne informacje dotyczące zatrudnienia.

2. Twoja odpowiedzialność

Pamiętaj, aby jawność Twoich działań nie naruszała prywatności, poufności i wytycznych firmy Intel w zakresie przepisów o zewnętrznych mowach komercyjnych — lub Twojej prywatności. Pamiętaj, że Twoja obecność w Internecie jest widoczna — informacje w Internecie są ogólnodostępne i łatwe do wyszukania. Ponosisz odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

 • Nie ujawniaj tajemnic: Nigdy nie ujawniaj informacji niejawnych lub poufnych firmy Intel. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z działem Intel PR czy Global Communications Group. Tematy, których nie należy poruszać to spory sądowe, niepublikowane dane finansowe i informacje o produkcie. Przestrzegaj przepisów dotyczących marek, znaków towarowych, praw autorskich, dozwolonego użytku, tajemnicy handlowej. Jeśli nie masz pewności, wstrzymaj się z ujawnieniem. 
 • Nie uderzaj konkurencji (lub firmy Intel) poniżej pasa: Graj uczciwie. Wszystkie wypowiedzi muszą być prawdziwe i niemylące, a wszelkie roszczenia muszą być uzasadnione i zatwierdzone. Wyniki testów porównawczych produktów muszą być zatwierdzone do publikacji zewnętrznych przez odpowiedni zespół.
 • Nie przesadzaj z dzieleniem się: Bądź ostrożny—to co zostało udostępnione, nie może być cofnięte. Ponadto nie przesadzaj w ostrości języka publikowanych treści i pamiętaj, kim jest odbiorca, do którego się zwracasz.

3. Kieruj się rozsądkiem

W sieciach społecznościowych zacierają się granice między tym, co publiczne a prywatne — co osobiste a zawodowe, a postrzeganie kształtuje rzeczywistość. Przez samo określenie się jako pracownika firmy Intel wpływasz na to, jak Twój profesjonalizm i firma Intel są postrzegane. Chcemy być z Ciebie dumni.

 • Dodaj wartość: Po świecie krążą miliony słów — służą pomocą i prowokują do myślenia. Uwierz, że to tylko rozmowa. Rozszerzaj wspólnotę poprzez zamieszczane treści, które zapraszają do odpowiedzi — zobowiązują do dalszego działania. Możesz poszerzyć ramy dyskusji, cytując inne osoby, które wypowiadają się na ten sam temat i udostępniają Twoje treści innym.
 • Zachowuj spokój: Istnieje cienka linia między zdrową dyskusją a reakcją wyzwalającą niezdrowe emocje. Próbuj pisać tak, aby zachęcać do wyrażania różniących się opinii bez drażnienia innych osób. Nie musisz też odpowiadać na każdy przejaw krytyki czy uszczypliwości. Zachowaj w tym względzie ostrożność i delikatność.
 • W razie wpadki. Jeśli popełnisz błąd, przyznaj się do tego. Sprawy stawiaj jasno, a korekty wprowadzaj szybko. Jeśli publikujesz na blogu, możesz zmodyfikować wcześniejszy wpis — ale nie pozostawiaj wątpliwości, że taka modyfikacja miała miejsce.

Partnerzy kontraktowi i poparcie

Jak opisano w wytycznych firmy Intel dotyczących mediów społecznych wspieramy przejrzystość i dokładamy wszelkich starań, aby w sposób wyraźny ujawniać powiązania i poparcie. Wszyscy specjaliści ds. mediów społecznych angażowani, obsadzani lub w inny sposób wynagradzani przez firmę Intel muszą zapoznać się z Wytycznymi dla osób praktykujących w mediach społecznych, sponsorowanych, obsadzanych lub premiowanych przez firmę Intel. W ramach tych wytycznych konieczne jest ujawnienie faktu obsadzenia lub wynagradzania przez firmę Intel. Twój blog będzie monitorowany pod względem zgodności z naszymi wytycznymi i prawdziwości opisów produktów i twierdzeń.

Moderacja

Moderacja (przeglądanie i zatwierdzanie treści przed opublikowaniem) dotyczy treści w mediach społecznych, pisanych w imieniu firmy Intel przez osoby spoza firmy, niezależnie od tego, czy witryna znajduje się w domenie Intel.com. Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez strony trzecie, określane mianem „zawartości generowanej przez użytkownika”. Zalicza się do tego treść tekstową oraz przekazywane pliki w tym filmy, obrazy, dźwięki, pliki wykonywalne i dokumenty. Gorąco zachęcamy użytkowników to tego rodzaju uczestnictwa, ale jednocześnie prosimy o stosowanie się do wytycznych, aby wszystkim wyszło to na korzyść. 

 • Moderacja publikacji: Nawet jeśli do publikowania na stronie internetowej wymagana jest rejestracja użytkownika, nazwa i adres e-mail użytkownika nie czynią go jeszcze wiarygodnym. W związku z tym dla wszelkich publikacji zawartości generowanej przez użytkownika wymagana jest moderacja (moderacja wstępna). Wyznaczony moderator skanuje wszystkie posty, aby mieć pewność, że przestrzegane są wytyczne firmy Intel.
 • Moderacja przez społeczność (moderacja reaktywna): W przypadku ustabilizowanych, zdrowych społeczności sprawdza się moderacja grupowa przez udzielających się użytkowników. Czasami forma ta będzie dopuszczana zamiast post-moderacji – do jej stosowania wymagane będzie złożenie wniosku i zatwierdzenie.
 • Zasady: Niezależnie od tego, czy zawartość jest post-moderowana czy przez społeczność, kieruj się praktyczną zasadą: dobrzy, źli, ale nie brzydcy. Jeśli treść ma charakter pozytywny lub negatywny i mieści się w kontekście dyskusji, można ją zatwierdzić niezależnie od tego, czy jest przychylna, czy nieprzychylna wobec firmy Intel. Jeśli jednak treść jest brzydka, obraźliwa, oczerniająca i nie mieszcząca się w kontekście, wnioskowana jest do moderatorów i społeczności o jej odrzucenie.

Wytyczne dla osób praktykujących w mediach społecznych, sponsorowanych, obsadzanych lub premiowanych przez firmę Intel

Firma Intel opowiada się za jawnością. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi praktykujący w mediach społecznych w sposób wyraźny ujawniali powiązania i poparcie oraz aby twierdzenia dotyczące produktów Intel® były prawdziwe i zasadne. Niniejsze wytyczne dotyczą osób praktykujących w mediach społecznych, które są obsadzane, premiowane lub w inny sposób powiązane z firmą Intel. W przypadku pytań lub problemów związanych z tymi wytycznymi skontaktuj się ze swoim sponsorem Intel.

Należy pamiętać, że firma Intel monitoruje media społeczne związane z jej działalnością, w tym działania osób praktykujących w mediach społecznych, które są przez nią sponsorowane, obsadzane lub premiowane. Jeśli znajdziemy stwierdzenia niezgodne z prawdą lub wprowadzające w błąd, skontaktujemy się z Tobą w sprawie korekty. Jeśli sponsorowana osoba praktykująca w mediach społecznych będzie konsekwentnie i wielokrotnie zamieszczać niezgodne z prawdą lub wprowadzające w błąd stwierdzenia dotyczące firmy Intel, produktów Intel® lub usług Intel®, możemy pozbawić jej sponsoringu.

Reguły postępowania dla osób praktykujących w mediach społecznych, sponsorowanych, obsadzanych lub premiowanych przez firmę Intel

 • Działaj jawnie:  Należy w sposób jasny i wyraźny określać swoje powiązania z firmą Intel, w tym polegające na otrzymywaniu premii motywacyjnych i sponsoringu. Należy pamiętać, że informacje takie są podawane publicznie i dostępne dla wszystkich czytelników Twoich postów.
 • Podawaj konkretne informacje: Nie zamieszczaj ogólnych stwierdzeń dotyczących produktów Intel, ale przekazuj swoje własne doświadczenia.
 • Przedstaw się: Zachęcamy do pisania w pierwszej osobie, a na polu technologii Intel - do pozostawania w obszarze swojej specjalności.
 • Bądź sumienny: Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za swoje wypowiedzi i niestosowanie się do tych wytycznych może doprowadzić do pozbawienia Cię sponsoringu lub premii od firmy Intel. Zawsze przestrzegaj też regulaminów witryn innych firm, w których się wypowiadasz.