• <Więcej na stronie intel.com

Wytyczne firmy Intel dla osób praktykujących w mediach społecznych

Firma Intel opowiada się za jawnością. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi praktykujący w mediach społecznych (blogach, serwisie Twitter*, forach i innych) w sposób wyraźny ujawniali powiązania i poparcie oraz aby twierdzenia dotyczące produktów Intel były prawdziwe i zasadne.

Niniejsze wytyczne dotyczą osób praktykujących w mediach społecznych, które są obsadzane, premiowane lub w inny sposób powiązane z firmą Intel. W przypadku pytań lub problemów związanych z tymi wytycznymi skontaktuj się ze swoim sponsorem Intel.

Reguły postępowania dla osób praktykujących w mediach społecznych, sponsorowanych, obsadzanych lub premiowanych przez firmę Intel

Działaj jawnie. Jawność dotyczy Twojej tożsamości i powiązania z firmą Intel. Staramy się, aby nasze osoby praktykujące w mediach społecznych (w blogach, mikroblogach, na forach i w innych mediach społecznych) jasno i wyraźnie określały swoje powiązania z firmą Intel, w tym - polegające na otrzymywaniu premii motywacyjnych i sponsoringu. Informacje takie powinny być podawane publicznie i dostępne dla wszystkich czytelników Twoich publikacji.

Pisz o swoich doświadczeniach. Nie zamieszczaj ogólnych stwierdzeń dotyczących produktów, ale pisz o swoich własnych doświadczeniach.

Pisz o tym, na czym się znasz. Zachęcamy do pisania w pierwszej osobie, a na polu technologii Intel - do pozostawania w obszarze swojej specjalności.

Twoja odpowiedzialność. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za swoje wypowiedzi i niestosowanie się do tych wytycznych może doprowadzić do pozbawienia Cię sponsoringu lub premii Intel. Zawsze przestrzegaj też regulaminów witryn innych firm, w których się wypowiadasz.

Wytyczne dotyczące moderacji osób praktykujących w mediach społecznych, które są sponsorowane, obsadzane lub premiowane przez firmę Intel

Firma Intel monitoruje media społeczne związane z jej działalnością, w tym działania osób praktykujących w mediach społecznych, które są przez nią sponsorowane, obsadzane lub premiowane. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach Intel były prawdziwe i dokładne.

Jeśli znajdziemy stwierdzenia niezgodne z prawdą lub wprowadzające w błąd, skontaktujemy się z Tobą w sprawie korekty. Jeśli sponsorowana osoba praktykująca w mediach społecznych będzie konsekwentnie i wielokrotnie zamieszczać niezgodne z prawdą lub wprowadzające w błąd stwierdzenia dotyczące firmy Intel, produktów Intel lub usług Intel, możemy pozbawić jej sponsoringu.

Pełne wytyczne dotyczące mediów społecznych, opracowane dla pracowników firmy Intel, można znaleźć tutaj.

Ostatnia aktualizacja: Marzec 2010