Znaki towarowe


Informacje o znakach towarowych

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny przeczytaj uważnie niniejsze warunki. Zapoznaj się także z wytycznymi dotyczącymi znaków towarowych i marek.

3D XPoint, Axxia, Basis, Basis Peak, BlueMoon, BunnyPeople, Celeron, Centrino, Cilk, Curie, Flexpipe, Intel, the Intel logo, Intel Atom, Intel CoFluent, Intel Core, Intel. Experience What's Inside, the Intel. Experience What's Inside logo, Intel Inside, the Intel Inside logo, Intel Insider, Intel Joule, Intel RealSense, Intel SingleDriver, Intel SpeedStep, Intel Unite, Intel vPro, Intel Xeon Phi, Intel XScale, InTru, the InTru logo, the InTru Inside logo, InTru soundmark, Iris, Itanium, MCS, MMX, Optane, Ostro, Pali, Pentium, picoArray, Picochip, picoXcell, Puma, Quark, SMARTi, Soletta, Sound Mark, StarPro, Stay With It, the Engineering Stay With It logo, StreamSight, Tarari, The Journey Inside, Thunderbolt, the Thunderbolt logo, Transcede, True Key, Ultrabook, VTune, Xeon, X-GOLD, XMM, X-PMU and XPOSYS są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

*Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.

Microsoft, Windows i logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Java jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Oracle i/lub jej firm afiliowanych.

Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela i jest używany przez firmę Intel Corporation na licencji.

Firma Intel Corporation używa znaku Palm OS* Ready na licencji firmy Palm, Inc.

OpenCL i logo OpenCL są znakami towarowymi firmy Apple Inc.użytymi za zgodą Khronos.


Copyright © Intel Corporation 2016.