• <Więcej na stronie intel.com

Znaki towarowe

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny przeczytaj uważnie niniejsze warunki. Zapoznaj się także z wytycznymi dotyczącymi znaków towarowych i marek.

Informacje o znakach towarowych

Basis, Basis Peak, BlueMoon, BunnyPeople, Celeron, Centrino, Cilk, Curie, Flexpipe, Intel, logo Intel, logo technologii Intel Anti-Theft, Intel Atom, Intel CoFluent, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel Insider, Intel RealSense, Intel SingleDriver, Intel SpeedStep, Intel vPro, Intel Xeon Phi, Intel XScale, InTru, logo InTru, logo InTru Inside, znak dźwiękowy InTru, Iris, Itanium, Kno, Look Inside., logo Look Inside., Mashery, MCS, MMX, Pentium, picoArray, Picochip, picoXcell, Puma, Quark, SMARTi, smartSignaling, Sound Mark, Stay With It, logo Engineering Stay With It, The Creators Project, The Journey Inside, Thunderbolt, logo Thunderbolt, Transcede, True Key, Ultrabook, VTune, Xeon, X-GOLD, XMM, X-PMU i XPOSYS są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

* Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.

Microsoft, Windows i logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Java jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Oracle i/lub jej firm afiliowanych.

Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela i jest używany przez firmę Intel Corporation na licencji.

Firma Intel Corporation używa znaku Palm OS* Ready na licencji firmy Palm, Inc.

OpenCL i logo OpenCL są znakami towarowymi firmy Apple Inc.użytymi za zgodą Khronos.

Copyright ©Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052-8119, USA.