Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Znaki towarowe


Informacje o znakach towarowych

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny przeczytaj uważnie niniejsze warunki. Zapoznaj się także z wytycznymi dotyczącymi znaków towarowych i marek.

3D XPoint, Axxia, Basis, Basis Peak, BlueMoon, BunnyPeople, Celeron, Centrino, Cilk, Curie, Flexpipe, Intel, logo Intel, Intel Atom, Intel CoFluent, Intel Core, Intel. liczy się to co w środku, logo Intel. liczy się to co w środku, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel Insider, Intel RealSense, Intel SingleDriver, Intel SpeedStep, Intel Unite, Intel vPro, Intel Xeon Phi, Intel XScale, InTru, logo InTru, logo InTru Inside, znak dźwiękowy InTru, Iris, Itanium, Mashery, MCS, MMX, Optane, Ostro, Pali, Pentium, picoArray, Picochip, picoXcell, Puma, Quark, SMARTi, Soletta, Sound Mark, StarPro, Stay With It, logo Engineering Stay With It, StreamSight, Tarari, The Journey Inside, Thunderbolt, logo Thunderbolt, Transcede, True Key, Ultrabook, VTune, Xeon, X-GOLD, XMM, X-PMU oraz XPOSYS są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

*Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.

Microsoft, Windows i logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Java jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Oracle i/lub jej firm afiliowanych.

Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela i jest używany przez firmę Intel Corporation na licencji.

Firma Intel Corporation używa znaku Palm OS* Ready na licencji firmy Palm, Inc.

OpenCL i logo OpenCL są znakami towarowymi firmy Apple Inc.użytymi za zgodą Khronos.


Copyright © Intel Corporation 2016.