Oracle Exadata* on Intel® Xeon® Processors: Extreme Performance for Enterprise Computing

Opis korzyści płynących z wdrożenia charakteryzującego się skalowalnym wzrostem wydajności, niezawodnymi zabezpieczeniami i energooszczędnością rozwiązania Oracle Exadata* Database Machine opartego na procesorach Intel® Xeon® z serii 7500 i 5600.