• <Więcej na stronie intel.com

Rozwiązanie Oracle Exadata* oparte na procesorach Intel® Xeon®: Niezrównana wydajność systemów obliczeniowych dla przedsiębiorstw

Opis korzyści płynących z wdrożenia charakteryzującego się skalowalnym wzrostem wydajności, niezawodnymi zabezpieczeniami i energooszczędnością rozwiązania Oracle Exadata* Database Machine opartego na procesorach Intel® Xeon® z serii 7500 i 5600.