• <Więcej na stronie intel.com

Przykłady obsługi najważniejszych zadań w różnych branżach

Unowocześnianie obecnych systemów obsługi najważniejszych zadań

Należące do różnych branż, nabardziej prosperujące firmy z całego świata przeniosły najważniejsze aplikacje zapewniające produktywność oraz bazy danych na serwery z procesorami Intel® Xeon@.

Analiza biznesowa

Finanse i obsługa najważniejszych zadań

Opieka zdrowotna i obsługa najważniejszych zadań

Produkcja i obsługa najważniejszych zadań

Multimedia i obsługa najważniejszych zadań

Telekomunikacja i obsługa najważniejszych zadań

Wywiady