• <Więcej na stronie intel.com

Film autorstwa firm SGI i Intel: Omówienie technologii Altix UV*

Dr Eng Lim Goh, dyrektor ds. technicznych w firmie SGI, prezentuje funkcje architektury SGI Altix UV* w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami działającymi w klastrach i przeznaczonymi do montażu w szafach krosowniczych.