Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Newegg TV Discusses Possibilities with an Intel® NUC

Personalities from Newegg TV dream up possibilities for using the wireless, tiny, and versatile Intel® NUC.1

Informacje o produktach i wydajności

1

This video was made by another party. Intel is sharing this video to illustrate how others are using the Intel® NUC. Intel has not evaluated any claims made in this video. Other names and brands may be claimed as the property of others.