Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

PC Refresh ROI

Intel discusses how we diagram financial logic to justify a regular refresh of our PC fleet. By refreshing PCs every three years, Intel gains the benefits of increased security, manageability, productivity, and lower overall costs.