Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

 

Listed below are the results of testing a small sample of DDR2 DIMM modules on Intel® chipset-based motherboards. We are providing this information as a guide to module performance with Intel® chipset platforms. This testing is not intended to replace the normal OEM component qualification process. For results on specific Intel® motherboards or OEM production motherboards, please refer to the OEM's list of qualified memory suppliers.

Summary of chipsets used in testing

DDR2 800 MHz Non-ECC modules were tested with the Intel® Q965, G965, P965 Express Chipset-based reference boards. DDR2 800 MHz ECC modules were tested with the Intel® 3210 Series Chipset-based reference boards. DDR2-800 testing was performed at CL5 latency conditions. Part numbers for CL5-tested memory are listed below. Intel chipsets that support DDR2-800 also support the corresponding CL6 part number.

DDR2 800MHz unbuffered DIMM validation results

Download UDIMM system validation results.

 

Approved test labs

The following test labs have the capability of performing DDR2 Unbuffered DIMM system-level testing. For further information, please contact:

Advanced Validation Labs
17665B Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
Attn: Rhonda Duda
Tel: 714-438-2787
Fax: 714-427-3752
Email: sales@validationlabs.com
www.validationlabs.com

 

Additional information: 1

Informacje o produktach i wydajności

1

Wyniki testów

Informacje prawne

NINIEJSZY RAPORT TESTÓW DOSTARCZANY JEST W OBECNYM STANIE BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI W OKREŚLONYM CELU LUB GWARANCJI WYNIKAJĄCEJ Z DOWOLNEGO WNIOSKU, WYSZCZEGÓLNIENIA LUB PRZYKŁADU.

Informacje zawarte w tym dokumencie dotyczą produktów Intel®. Na podstawie niniejszego dokumentu lub w związku ze sprzedażą produktów firmy Intel nie są udzielane ani w sposób jawny, ani dorozumiany, przez wykluczenie odmowy ani w jakikolwiek inny sposób, żadne licencje dotyczące jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Z wyjątkiem regulaminu i warunków sprzedaży dotyczących określonych produktów, firma Intel nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie udziela żadnej, wyrażonej w sposób jawny ani wynikający z okoliczności, gwarancji w odniesieniu do sprzedaży i/lub używania produktów firmy Intel włącznie z odpowiedzialnością i gwarancjami odnoszącymi się do przydatności do określonego celu, przydatności handlowej lub naruszenia jakichkolwiek patentów, praw autorskich lub innej własności intelektualnej. Produkty firmy Intel nie są przeznaczone do zastosowań w medycynie ani do ratowania i podtrzymywania życia.

Firma Intel zachowuje prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach testów w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

Za projektowanie, sprzedaż i działanie produktu jak również za wszelkie naruszenie praw dotyczących produkcji oraz gwarancji, odpowiedzialność ponoszą ich dostawcy.