• <Więcej na stronie intel.com

Informacje o prywatności Intel Online - często zadawane pytania

Niniejsza sekcja Często zadawane pytania stanowi suplement do informacji o prywatności Intel Online i ich podsumowania.

P: Informacje zostały ostatnio zaktualizowane w kwietniu 2009 roku. Co się zmieniło?
O:
W ramach tej aktualizacji firma Intel nie wprowadziła żadnych zmian w swoich praktykach dotyczących prywatności. Po prostu przeredagowaliśmy informacje o prywatności, aby były bardziej czytelne dla użytkownika, a także wprowadziliśmy uproszczone podsumowanie informacji o prywatności Intel Online.

W przypadku przyszłych istotnych zmian w informacjach firma Intel umieści przed wprowadzeniem zmian ogłoszenie w widocznym miejscu witryny internetowej sieci Web. Jeśli zmiana będzie obejmować istotne nowe wykorzystanie danych, firma Intel zapewni wszystkim użytkownikom, których będzie to dotyczyć, możliwość zaakceptowania lub odrzucenia takiego nowego wykorzystania.

P: Co mogę zrobić, jeśli po przeczytaniu informacji i sekcji często zadawanych pytań nadal mam pytanie związane z prywatnością?
O:
Z firmą Intel można się skontaktować, korzystając z formularza Kontakt lub wysyłając list na adres podanz poniżej. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, nazwy witryny firmy Intel w sieci Web lub usługi oraz dokładnego opisu żądania lub problemu związanego z prywatnością.

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

P: Czy te informacje dotyczą również danych osobowych zbieranych w trybie offline?
O:
Tak. Staramy się stosować jednolite praktyki dotyczące prywatności w związku z danymi osobowymi użytkownika, niezależnie od środków stosowanych do zbierania tych danych.

P: Chcę przesłać do firmy Intel swój życiorys (CV). Czy informacje o prywatności obejmują dane osobowe, które prześlę do firmy Intel jako kandydat na pracownika?
O:
Tak. Firma Intel wykorzysta dane osobowe do celów związanych z rekrutacją. Jeśli użytkownik otrzyma ofertę pracy lub zostanie zatrudniony przez firmę Intel, dane te będą również wykorzystywane do innych celów związanych z zatrudnieniem. Więcej informacji o zbieraniu i przetwarzaniu danych w życiorysach (CV) można znaleźć w witrynie Worldwide Candidate Privacy Notice w sieci Web.

P: Czy firma Intel kieruje się zasadami programu Safe Harbor, ustalonymi przez departament handlu Stanów Zjednoczonych (ang. U.S. Department of Commerce, DOC)?
O:
Tak. Firma Intel z własnej inicjatywy stosuje zasady certyfikatu Safe Harbor przy przetwarzaniu danych osobowych klientów w trybie offline, online i ręcznie. W umowie Safe Harbor określono wymagania dotyczące ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej w przypadku gdyby firma Intel przesłała takie dane do Stanów Zjednoczonych w sieci Web. Więcej informacji o programie Safe Harbor można znaleźć w witrynie internetowej departamentu handlu Stanów Zjednoczonych.

P: Czy mogę zarządzać swoimi subskrypcjami biuletynu elektronicznego w trybie online?
O:
Tak, dostęp do swoich preferencji kontaktowych, jak również możliwość ich aktualizacji, można uzyskać jedną z następujących metod: przejść do witryny danego produktu lub usługi w sieci Web; przejść do witryny Centrum subskrypcji Intel; przejść do witryny Centrum profili Intel; lub skontaktować się z nami przy użyciu formularza Kontakt w trybie online.

P: Co należy rozumieć przez „personalizację” witryny w sieci Web lub biuletynu?
O:
„Spersonalizowana” witryna w sieci Web lub biuletyn umożliwiają użytkownikowi wyświetlanie niektórych informacji, których zażądali. Firma Intel pozwala użytkownikom modyfikować niektóre witryny w sieci Web lub biuletyny według osobistych preferencji na podstawie danych osobowych, jakie podali.

P: Dlaczego firma Intel ma informacje o prywatności dla Kanału?
O:
Firma Intel opracowała informacje o prywatności dla Kanału w celu uzupełnienia informacji o prywatności Intel Online o kwestie specyficzne dla prywatności dla Kanału. W informacjach o prywatności objaśnia się, w jaki sposób są zbierane, wykorzystywane i chronione dane osobowe uczestników Kanału, uzyskujących dostęp do witryn sieci Web Centrum resellerów Intel® pod adresem http://www.intel.com/reseller/ oraz przez programy Intel Channel Membership dla integratorów systemów.

P: Dlaczego firma Intel ma oświadczenie dotyczące Warunków użytkowania witryn medialno-społecznych w sieci Web?
O:
W Warunkach użytkowania objaśnione zostały określone praktyki dotyczące prywatności powiązane z tą kampanią. Na przykład, jakie dane osobowe będą dostępne publicznie.

P: Gdzie mogę znaleźć materiały o charakterze edukacyjnym, dotyczące ochrony swoich danych osobowych?
O:
TRUSTe Educate Yourself, OnGuard Online oraz TRUSTe Be Safe Online: Dziesięć porad o tym, jak chronić swoje dane osobowe w Internecie.

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2009