• <Więcej na stronie intel.com

Informacje o prywatności Intel® Online - często zadawane pytania

Niniejsza sekcja stanowi suplement do informacji o prywatności Intel Online i ich podsumowania.

P: Informacje zostały ostatnio zaktualizowane w kwietniu 2009 roku. Co się zmieniło?

O: W ramach tej aktualizacji firma Intel nie wprowadziła żadnych zmian w swoich praktykach dotyczących prywatności. Po prostu przeredagowaliśmy informacje o prywatności, aby były bardziej czytelne dla użytkownika, a także wprowadziliśmy uproszczone podsumowanie informacji o prywatności Intel® Online.

W przypadku przyszłych istotnych zmian w informacjach firma Intel umieści przed wprowadzeniem zmian ogłoszenie w widocznym miejscu witryny sieci Web. Jeśli zmiana będzie obejmować istotne nowe wykorzystanie danych, firma Intel zapewni wszystkim użytkownikom, których będzie to dotyczyć, możliwość zaakceptowania lub odrzucenia takiego nowego wykorzystania.

P: Co mogę zrobić, jeśli po przeczytaniu informacji i sekcji często zadawanych pytań nadal mam pytanie związane z prywatnością?

O: Z firmą Intel można się skontaktować, korzystając z formularza Kontakt lub wysyłając list na adres podany poniżej. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, nazwy witryny firmy Intel w sieci Web lub usługi oraz dokładnego opisu żądania lub problemu związanego z prywatnością.

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

P: Czy te informacje dotyczą również danych osobowych zbieranych w trybie offline?

O: Tak. Staramy się stosować jednolite praktyki dotyczące prywatności w związku z danymi osobowymi użytkownika, niezależnie od środków stosowanych do zbierania tych danych.

P: Chcę przesłać do firmy Intel swój życiorys (CV). Czy informacje o prywatności obejmują dane osobowe, które prześlę do firmy Intel jako kandydat na pracownika?

O: Tak. Firma Intel wykorzysta dane osobowe do celów związanych z rekrutacją. Jeśli użytkownik otrzyma ofertę pracy lub zostanie zatrudniony przez firmę Intel, dane te będą również wykorzystywane do innych celów związanych z zatrudnieniem. Więcej informacji o zbieraniu i przetwarzaniu danych w życiorysach (CV) można znaleźć w witrynie Worldwide Candidate Privacy Notice w sieci Web.

P: Czy firma Intel kieruje się zasadami programu Safe Harbor, ustalonymi przez departament handlu Stanów Zjednoczonych (ang. U.S. Department of Commerce, DOC)?

O: Tak. Firma Intel z własnej inicjatywy stosuje zasady certyfikatu Safe Harbor przy przetwarzaniu danych osobowych klientów w trybie offline, online i ręcznie. W umowie Safe Harbor określono wymagania dotyczące ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej w przypadku gdyby firma Intel przesłała takie dane do Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji o programie Safe Harbor można znaleźć w witrynie departamentu handlu Stanów Zjednoczonych w sieci Web.

P: Czy mogę zarządzać swoimi subskrypcjami biuletynu elektronicznego w trybie online?

O: Tak, dostęp do swoich preferencji kontaktowych, jak również możliwość ich aktualizacji, można uzyskać jedną z następujących metod: przejść do witryny danego produktu lub usługi w sieci Web; przejść do witryny Centrum subskrypcji Intel; przejść do witryny Centrum profili Intel lub skontaktować się z nami przy użyciu formularza w trybie online.

P: Co należy rozumieć przez "personalizację" witryny sieci Web lub biuletynu?

O: "Spersonalizowana" witryna sieci Web lub biuletyn umożliwiają użytkownikowi wyświetlanie niektórych informacji, których zażądali. Firma Intel pozwala użytkownikom modyfikować niektóre witryny sieci Web lub biuletyny według osobistych preferencji na podstawie danych osobowych, jakie podali.

P: Dlaczego firma Intel ma informacje o prywatności dla Kanału?

O: Firma Intel opracowała informacje o prywatności dla Kanału w celu uzupełnienia informacji o prywatności Intel Online o kwestie specyficzne dla prywatności dla Kanału. W informacjach o prywatności objaśnia się, w jaki sposób są zbierane, wykorzystywane i chronione dane osobowe uczestników Kanału, uzyskujących dostęp do witryn Centrum resellerów Intel® w sieci Web pod adresem http://www.intel.com/reseller/ oraz przez programy Intel Channel Membership dla integratorów systemów.

P: Dlaczego firma Intel ma oświadczenie dotyczące Warunków użytkowania witryn medialno-społecznych w sieci Web?

O: W Warunkach użytkowania objaśnione zostały określone praktyki dotyczące prywatności powiązane z tą kampanią. Na przykład, jakie dane osobowe będą dostępne publicznie.

P: Gdzie mogę znaleźć materiały o charakterze edukacyjnym, dotyczące ochrony swoich danych osobowych?

O: TRUSTe Educate Yourself, OnGuard Online oraz TRUSTe Be Safe Online: Dziesięć porad o tym, jak chronić swoje dane osobowe w Internecie.

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2009