• <Więcej na stronie intel.com

Intel® Celeron® Processor 400 Series Datasheet

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania