Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Informacje o produktach i wydajności

1

OSTRZEŻENIE: Zmiana częstotliwości zegara i/lub napięcia może: (i) zmniejszyć stabilność i trwałość systemu oraz procesora; (ii) spowodować uszkodzenie procesora i innych składników systemu; (iii) spowodować zmniejszenie wydajności systemu; (iv) spowodować inne uszkodzenia; oraz (v) wywierać wpływ na integralność danych systemu. Firma Intel nie przeprowadzała testów, ani nie udziela gwarancji w przypadku procesora pracującego w warunkach innych niż wymienione w specyfikacji. Firma Intel nie przyjmuje odpowiedzialności, że procesor jest przydatny do jakiegokolwiek określonego celu, jeśli jest on używany ze zmienioną częstotliwością zegara i/lub napięcia. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.intel.com/content/www/us/en/gaming/overclocking/overclocking-intel-processors.html.