• <Więcej na stronie intel.com

EFI Human Interface Infrastructure Specification v0.9

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania