• <Więcej na stronie intel.com

Intel® Pentium® 4 Processor, Intel® E7205 Chipset: Design Guide

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania