• <Więcej na stronie intel.com

Intel Pentium Processor E6000/E5000 Series: Datasheet

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania