• <Więcej na stronie intel.com

Intel® Pentium® Processor Specification Update

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania