• <Więcej na stronie intel.com

Intel® Xeon® Processor 3000 Series Thermal/Mechanical Design Guide

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania