Intel Xeon Processor 5600 Series

Intel® Xeon® Processor 5000 Sequence

Overview

Designed for industry-leading performance and maximum energy efficiency, the Intel® Xeon® processor 5000 sequence delivers versatile one-way and two-way 64-bit multi-core servers and workstations that are ideally suited for a wide range of infrastructure, cloud, high-density, and high-performance computing (HPC) applications.

The Intel® Xeon® processor 5500 series offers up to nine times faster performance over single-core servers1.  It automatically places CPUs and memory into an optimal power state for maximum performance, while reducing energy use over single-core servers. Users can also mix different generations of Intel Xeon processors within the same pool, achieving a 9:1 server consolidation ratio, while reducing operating costs up to 90 percent, resulting in an estimated eight month ROI.2

The Intel® Xeon® processor 5600 series automatically regulates power consumption and intelligently adjusts server performance according to application demand, maximizing both energy cost savings and performance. Based on new 32nm Intel® microarchitecture, the Intel Xeon processor 5600 series reduces energy cost over single-core servers by automatically shifting the CPU and memory into the lowest available power state, while intelligently adjusting performance to application needs.

In addition, built-in hardware-assisted virtualization technology gives you the power and flexibility to virtualize different generations of Intel® Xeon® processor-based servers within the same virtualization pool, giving you the ability to migrate workloads to fewer servers at night to save energy.

Informacje o produktach i wydajności

open

1. Źródło: Oszacowanie firmy Intel z listopada 2008 roku. Porównanie wydajności za pomocą testu SPECjbb2005 bops (operacji biznesowych na sekundę). Wyniki oszacowano na podstawie wewnętrznych pomiarów firmy Intel, przedstawiając je wyłącznie w celach informacyjnych. Jakiekolwiek różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji mogą mieć wpływ na wyniki aktualnie mierzonej wydajności.

2. Wyniki oszacowania firmy Intel z listopada 2008. Na podstawie porównania oszczędności osiągniętych w konsolidacji serwerów 9:1 z zasilania/chłodzenia i licencjonowania systemu operacyjnego z szacowanym kosztem zakupu nowego serwera z procesorem Intel® Xeon® 5500 firma Intel szacuje 8-miesięczny okres spłaty. Wyniki oszacowano na podstawie wewnętrznych pomiarów firmy Intel, przedstawiając je wyłącznie w celach informacyjnych. Porównanie wydajności za pomocą testu SPECjbb2005 bops (operacji biznesowych na sekundę). Jakiekolwiek różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji mogą mieć wpływ na wyniki aktualnie mierzonej wydajności.