Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

The Next Leap in Performance and Capabilities for Your Software Defined Infrastructure1

Intel® Xeon® processor E5-2600 v4, E5-4600 v3, and E5-1600 v3 product families.

The digital services of tomorrow require modern data centers running on software defined infrastructure optimized for agility, operational efficiency, and scalability on demand. Architect that next-generation foundation today with infrastructure solutions built on the powerful Intel® Xeon® processor E5-2600 v4 product family.

Versatility for Diverse Applications and Workloads

Provide agile services delivery for cloud and traditional applications and workloads with versatility across diverse workloads, including:

 • Cloud deployments that require scalability, agility, and orchestration capabilities across compute, network, and storage.
 • Improved bandwidth and reduced latency for your most demanding high-performance computing (HPC) workloads and applications.
 • Cloud-based network architectures supporting high throughput, low latency, and agile delivery of network services such as network functions virtualization (NFV) and software-defined networking (SDN).
 • Intelligent and complex storage systems requiring high performance, increased memory, and greater I/O bandwidth.

Read the Intel® Xeon® processor E5-2600 v4 product family brief › 

Optimize Workload Performance

Innovative technologies are built onto the silicon to optimize performance based on workload demands2, including:

 • Great performance and energy efficiency.
 • Higher core counts and higher memory bandwidth with up to 22 cores and 44 threads per socket, up to 55 MB last-level cache (LLC) per socket, and up to 2400 MT/s DDR4 memory speed.
 • Increased parallel workload performance with Intel® Transactional Synchronization Extensions (Intel® TSX), boosting performance for online transaction processing (OLTP) and other multi-thread workloads.
 • Improved performance with heterogeneous workloads.
 • New virtualization capabilities including posted interrupts, page modification logging, and virtual machine (VM) enter and exit latency reduction.

View the overview animation ›

Dynamically Manage Shared Resources Efficiently

Increase visibility and control over shared resources, improving utilization and delivering high-quality SLAs with Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT)2.

 • Cache Monitoring Technology provides visibility into the L3 cache at an individual application and VM level.
 • Cache Allocation Technology enables workload prioritization, consolidation, and resource partitioning to manage efficient use of shared resources.
 • Code and Data Prioritization Technology enables programmatic control over both code and data placement in the LLC.
 • Memory Bandwidth Monitoring checks for memory bandwidth conflict issues and enables application migration.

Learn more about Intel® Resource Director Technology ›

A Foundation for Trust and Security

Build on robust end-to-end hardware-assisted platform security with new enhancements that help protect data and platform.2 3

 • Accelerated cryptographic performance moves encrypted data fast over secure connections.
 • Improved security keys safeguard network access and deepen platform protection by strengthening memory and CPU defense from stealthy network attacks.
 • #VE, a new processor virtualization exception, enhances stealthy malware detection in server platforms and prevents classes of zero-day attacks in real time.
 • Supervisor Mode Access Prevention (SMAP), a CPU-based security mechanism, prevents unintended supervisor mode accesses to data on user pages.

Informacje o produktach i wydajności

1

Wyniki otrzymano na podstawie wewnętrznych pomiarów firmy Intel. Zobacz dane Testy/Konfiguracja poniżej. Oprogramowanie i obciążenia wykorzystane w testach wydajności mogły zostać dobrane pod kątem wydajnego działania tylko na mikroprocesorach firmy Intel. Testy wydajności, takie jak SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, podzespołów, oprogramowania, operacji i funkcji. Jakakolwiek zmiana dotycząca tych czynników może spowodować, że wyniki będą inne od podanych. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz innymi testami wydajności.  Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.intel.com/performance/datacenter.

Testy/Konfiguracja:

Nawet do 21% wyższa wydajność deklarowana na podstawie zadań obciążania baz danych (OLTP) generowanych operacjami maklerskich OLTP i przez hurtownie danych:

 • Baza danych (OLTP) domu maklerskiego: 1-węzeł, dwa procesory Intel® Xeon® E5-2699 v3 z obsługą 512 GB pamięci całkowitej w systemie Windows Server 2012 R2 Datacenter z programem SQL Server* 2012. Źródło danych: Numer zgłoszenia: 402, Test porównawczy: TPC Benchmark* E (TPC-E), Wynik: 3576 wzg. 1-węzeł, dwa procesory Intel® Xeon® E5-2699 v4 z obsługą 512 GB pamięci całkowitej w systemie Windows Server* 2012 R2 Standard z programem SQL Server 2014. Źródło danych: Numer zgłoszenia: 1640, Test porównawczy: TPC Benchmark* E (TPC-E), Wynik: 4373 Im wyższy wynik, tym lepiej
 • Baza danych (OLTP) hurtowni danych: 1-węzeł, dwa procesory Intel® Xeon® E5-2699 v3 z obsługą 512 GB pamięci całkowitej w systemie Red Hat Enterprise Linux* 6.5 kernel 2.6.32-431 przy wykorzystaniu bazy danych czołowego dostawcy. Źródło danych: Numer zgłoszenia: 235, Wynik: 2 760 000 tpm wzg. 1-węzeł, dwa procesory Intel® Xeon® E5-2699 v4 z obsługą 512 GB pamięci całkowitej w systemie Red Hat Enterprise Linux* 7.1 kernel 3.10.0-229 przy wykorzystaniu bazy danych czołowego dostawcy. Źródło danych: Numer zgłoszenia: 1646, Wynik: 3 143 848 Im wyższy wynik, tym lepiej

Nawet do 29% wyższa wydajność deklarowana na podstawie zadań obciążania HammerDB:

 • HammerDB: 1-węzeł, dwa procesory Intel® Xeon® E5-2699 v3 z obsługą 384 GB pamięci całkowitej w systemie Oracle Linux* 6.5 przy wykorzystaniu bazy danych czołowego dostawcy i 800 magazynów danych. Źródło danych: Numer zgłoszenia: 46, Test porównawczy: HammerDB, Wynik: 3 184 852 wzg. 1-węzeł, dwa procesory Intel® Xeon® E5-2699 v4 z obsługą 384 GB pamięci całkowitej w systemie Red Hat Enterprise Linux* 7.1 kernel 3.10.0-229 przy wykorzystaniu bazy danych czołowego dostawcy. (w tym baza danych i siatka) z 800 magazynami danych, HammerDB 2.18. Źródło danych: Numer zgłoszenia: 1645, Test porównawczy: HammerDB, Wynik: 4 135 676 Im wyższy wynik, tym lepiej

Nawet do 31% wyższa wydajność deklarowana na podstawie zadań obciążania Intel Optimized MP LINPACK (MPL) przeprowadzonego w systemie Red Hat Enterprise Linux* (RHEL):

 • LINPACK: 1-węzeł, dwa procesory Intel® Xeon® E5-2699 v3 z obsługą 64 GB pamięci całkowitej w systemie CentOS* z programem MP_LINPACK 11.3.1 (Composer XE 2016 U1) przy wielkości zadania rzędu 80 000. Źródło danych: Numer zgłoszenia: 1636, Test porównawczy: Intel® Optimized MP LINPACK, Wynik: 1096 wzg. 1-węzeł, dwa procesory Intel® Xeon® E5-2699 v4 z obsługą 64 GB pamięci całkowitej w systemie Red Hat Enterprise Linux* 7.0 kernel 3.10.0-123 z programem MP_LINPACK 11.3.1 (Composer XE 2016 U1). Źródło danych: Numer zgłoszenia: 1636, Test porównawczy: Intel® Optimized MP LINPACK, Wynik: 1446 Im wyższa wartość, tym lepiej

Wzrost nawet do 2,7x liczby maszyn wirtualnych (MV) na podstawie oszacowania obciążenia Intel Virtualized Consolidation dla dwóch procesorów Intel Xeon E5-2690 (8C) z obsługą 21 maszyn wirtualnych względem dwóch procesorów Intel Xeon E5-2699 v4 (22C) z obsługą 58 maszyn wirtualnych

 • 1-węzeł, dwa procesory Intel® Xeon® E5-2690 z obsługą 256 GB pamięci całkowitej w systemie VMware ESXi* 6.0 GA. Źródło danych: Numer zgłoszenia: 1718 wzg. 1-węzeł, dwa procesory Intel® Xeon® E5-2699 v4 z obsługą 512 GB pamięci całkowitej w systemie VMware ESXi* 6.0 Update 1 build 3029758. Źródło danych: Numer zgłoszenia: 1637
2

Cechy i zalety technologii firmy Intel zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność zależy od konfiguracji systemu. Żaden system komputerowy nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie http://support.intel.com.

3

Oprogramowanie i obciążenie użyte w testach wydajności mogło zostać zoptymalizowane tylko dla mikroprocesorów Intel. Testy wydajności, takie jak SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, podzespołów, oprogramowania i funkcji. Jakakolwiek zmiana wyżej wymienionych czynników może spowodować, że uzyskiwane wyniki będą się różnić. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz z innymi testami wydajności. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.intel.com/performance.

Wyniki zostały zmierzone przez firmę Intel na podstawie oprogramowania, testów wydajności lub danych innych firm i przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych.  Jakiekolwiek różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji mogą mieć wpływ na wyniki aktualnie mierzonej wydajności.  Firma Intel nie ma wpływu i nie weryfikuje projektu ani zastosowania danych dotyczących testów wydajności innych firm ani stron internetowych wspomnianych w tym dokumencie.  Firma Intel zachęca swoich klientów do odwiedzenia wymienionych stron internetowych innych firm lub innych źródeł i do potwierdzenia, czy wspomniane dane są dokładne i odzwierciedlają wydajność systemów dostępnych w sprzedaży.