The Next Leap in Performance and Capabilities for Your Software Defined Infrastructure1

Intel® Xeon® processor E5-4600/2600/1600 v4 product family

The digital services of tomorrow require modern data centers running on software defined infrastructure optimized for agility, operational efficiency, and scalability on demand. Architect that next-generation foundation today with infrastructure solutions built on the powerful Intel® Xeon® processor E5-4600 v4 product family. The Intel® Xeon® processor E5-4600 v4 product family provides 4-socket, high-density, energy-efficient compute resources to support larger workloads and high virtual machine densities in your data center or cloud.

Versatility for Diverse Applications and Workloads

Provide agile services delivery for cloud and traditional applications and workloads with versatility across diverse workloads, including:

 • Cloud deployments that require scalability, agility, and orchestration capabilities across compute, network, and storage.
 • Improved bandwidth and reduced latency for your most demanding high-performance computing (HPC) workloads and applications.
 • Cloud-based network architectures supporting high throughput, low latency, and agile delivery of network services such as network functions virtualization (NFV) and software-defined networking (SDN).
 • Intelligent and complex storage systems requiring high performance, increased memory, and greater I/O bandwidth.

Read the Intel® Xeon® processor E5-2600 v4 product family brief ›

Read the Intel® Xeon® processor E5-4600 v4 product family brief ›

Optimize Workload Performance

Innovative technologies are built onto the silicon to optimize performance based on workload demands2, including:

 • Great performance and energy efficiency.
 • Higher core counts and higher memory bandwidth with up to 22 cores and 44 threads per socket, up to 55 MB last-level cache (LLC) per socket, and up to 2400 MT/s DDR4 memory speed.
 • Increased parallel workload performance with Intel® Transactional Synchronization Extensions (Intel® TSX), boosting performance for online transaction processing (OLTP) and other multi-thread workloads.
 • Improved performance with heterogeneous workloads.
 • New virtualization capabilities including posted interrupts, page modification logging, and virtual machine (VM) enter and exit latency reduction.

View the overview animation ›

View the world record page ›

Dynamically Manage Shared Resources Efficiently

Increase visibility and control over shared resources, improving utilization and delivering high-quality SLAs with Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT)2.

 • Cache Monitoring Technology provides visibility into the L3 cache at an individual application and VM level.
 • Cache Allocation Technology enables workload prioritization, consolidation, and resource partitioning to manage efficient use of shared resources.
 • Code and Data Prioritization Technology enables programmatic control over both code and data placement in the LLC.
 • Memory Bandwidth Monitoring checks for memory bandwidth conflict issues and enables application migration.

Learn more about Intel® Resource Director Technology ›

A Foundation for Trust and Security

Build on robust end-to-end hardware-assisted platform security with new enhancements that help protect data and platform.2 3

 • Accelerated cryptographic performance moves encrypted data fast over secure connections.
 • Improved security keys safeguard network access and deepen platform protection by strengthening memory and CPU defense from stealthy network attacks.
 • #VE, a new processor virtualization exception, enhances stealthy malware detection in server platforms and prevents classes of zero-day attacks in real time.
 • Supervisor Mode Access Prevention (SMAP), a CPU-based security mechanism, prevents unintended supervisor mode accesses to data on user pages.

Informacje o produktach i wydajności

1

Wyniki otrzymano na podstawie wewnętrznych pomiarów firmy Intel. Zobacz dane Testy/Konfiguracja poniżej. Oprogramowanie i obciążenia wykorzystane w testach wydajności mogły zostać dobrane pod kątem wydajnego działania tylko na mikroprocesorach firmy Intel. Testy wydajności, takie jak SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, podzespołów, oprogramowania, operacji i funkcji. Jakakolwiek zmiana dotycząca tych czynników może spowodować, że wyniki będą inne od podanych. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz innymi testami wydajności.  Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.intel.com/performance/datacenter.

Testy/Konfiguracja:

Nawet do 21% wyższa wydajność deklarowana na podstawie zadań obciążania baz danych (OLTP) generowanych operacjami maklerskich OLTP i przez hurtownie danych:

 • Baza danych (OLTP) domu maklerskiego: 1-węzeł, dwa procesory Intel® Xeon® E5-2699 v3 z obsługą 512 GB pamięci całkowitej w systemie Windows Server 2012 R2 Datacenter z programem SQL Server* 2012. Źródło danych: Numer zgłoszenia: 402, Test porównawczy: TPC Benchmark* E (TPC-E), Wynik: 3576 wzg. 1-węzeł, dwa procesory Intel® Xeon® E5-2699 v4 z obsługą 512 GB pamięci całkowitej w systemie Windows Server* 2012 R2 Standard z programem SQL Server 2014. Źródło danych: Numer zgłoszenia: 1640, Test porównawczy: TPC Benchmark* E (TPC-E), Wynik: 4373 Im wyższy wynik, tym lepiej
 • Baza danych (OLTP) hurtowni danych: 1-węzeł, dwa procesory Intel® Xeon® E5-2699 v3 z obsługą 512 GB pamięci całkowitej w systemie Red Hat Enterprise Linux* 6.5 kernel 2.6.32-431 przy wykorzystaniu bazy danych czołowego dostawcy. Źródło danych: Numer zgłoszenia: 235, Wynik: 2 760 000 tpm wzg. 1-węzeł, dwa procesory Intel® Xeon® E5-2699 v4 z obsługą 512 GB pamięci całkowitej w systemie Red Hat Enterprise Linux* 7.1 kernel 3.10.0-229 przy wykorzystaniu bazy danych czołowego dostawcy. Źródło danych: Numer zgłoszenia: 1646, Wynik: 3 143 848 Im wyższy wynik, tym lepiej

Nawet do 29% wyższa wydajność deklarowana na podstawie zadań obciążania HammerDB:

 • HammerDB: 1-węzeł, dwa procesory Intel® Xeon® E5-2699 v3 z obsługą 384 GB pamięci całkowitej w systemie Oracle Linux* 6.5 przy wykorzystaniu bazy danych czołowego dostawcy i 800 magazynów danych. Źródło danych: Numer zgłoszenia: 46, Test porównawczy: HammerDB, Wynik: 3 184 852 wzg. 1-węzeł, dwa procesory Intel® Xeon® E5-2699 v4 z obsługą 384 GB pamięci całkowitej w systemie Red Hat Enterprise Linux* 7.1 kernel 3.10.0-229 przy wykorzystaniu bazy danych czołowego dostawcy. (w tym baza danych i siatka) z 800 magazynami danych, HammerDB 2.18. Źródło danych: Numer zgłoszenia: 1645, Test porównawczy: HammerDB, Wynik: 4 135 676 Im wyższy wynik, tym lepiej

Nawet do 31% wyższa wydajność deklarowana na podstawie zadań obciążania Intel Optimized MP LINPACK (MPL) przeprowadzonego w systemie Red Hat Enterprise Linux* (RHEL):

 • LINPACK: 1-węzeł, dwa procesory Intel® Xeon® E5-2699 v3 z obsługą 64 GB pamięci całkowitej w systemie CentOS* z programem MP_LINPACK 11.3.1 (Composer XE 2016 U1) przy wielkości zadania rzędu 80 000. Źródło danych: Numer zgłoszenia: 1636, Test porównawczy: Intel® Optimized MP LINPACK, Wynik: 1096 wzg. 1-węzeł, dwa procesory Intel® Xeon® E5-2699 v4 z obsługą 64 GB pamięci całkowitej w systemie Red Hat Enterprise Linux* 7.0 kernel 3.10.0-123 z programem MP_LINPACK 11.3.1 (Composer XE 2016 U1). Źródło danych: Numer zgłoszenia: 1636, Test porównawczy: Intel® Optimized MP LINPACK, Wynik: 1446 Im wyższa wartość, tym lepiej

Wzrost nawet do 2,7x liczby maszyn wirtualnych (MV) na podstawie oszacowania obciążenia Intel Virtualized Consolidation dla dwóch procesorów Intel Xeon E5-2690 (8C) z obsługą 21 maszyn wirtualnych względem dwóch procesorów Intel Xeon E5-2699 v4 (22C) z obsługą 58 maszyn wirtualnych

 • 1-węzeł, dwa procesory Intel® Xeon® E5-2690 z obsługą 256 GB pamięci całkowitej w systemie VMware ESXi* 6.0 GA. Źródło danych: Numer zgłoszenia: 1718 wzg. 1-węzeł, dwa procesory Intel® Xeon® E5-2699 v4 z obsługą 512 GB pamięci całkowitej w systemie VMware ESXi* 6.0 Update 1 build 3029758. Źródło danych: Numer zgłoszenia: 1637
2

Cechy i zalety technologii firmy Intel zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność zależy od konfiguracji systemu. Żaden system komputerowy nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie http://support.intel.com.

3

Oprogramowanie i obciążenie użyte w testach wydajności mogło zostać zoptymalizowane tylko dla mikroprocesorów Intel®. Testy wydajności, takie jak SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, podzespołów, oprogramowania i funkcji. Jakakolwiek zmiana wyżej wymienionych czynników może spowodować, że uzyskiwane wyniki będą się różnić. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz z innymi testami wydajności. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.intel.pl/performance.

Wyniki zostały zmierzone przez firmę Intel na podstawie oprogramowania, testów wydajności lub danych innych firm i przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych.  Jakiekolwiek różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji mogą mieć wpływ na wyniki aktualnie mierzonej wydajności.  Firma Intel nie ma wpływu i nie weryfikuje projektu ani zastosowania danych dotyczących testów wydajności innych firm ani stron internetowych wspomnianych w tym dokumencie.  Firma Intel zachęca swoich klientów do odwiedzenia wymienionych stron internetowych innych firm lub innych źródeł i do potwierdzenia, czy wspomniane dane są dokładne i odzwierciedlają wydajność systemów dostępnych w sprzedaży.