Power Efficiency Through Innovative Architecture

Advanced performance for highly parallel workloads

What is the Intel® Xeon Phi™ coprocessor?

Intel® Xeon Phi™ coprocessors are PCI Express* form factor add-in cards that work synergistically with Intel® Xeon® processors to enable dramatic performance gains for highly parallel code—up to 1.2 double-precision teraFLOPS (floating point operations per second) per coprocessor.1

Manufactured using Intel’s 22nm technology with 3-D Tri-Gate transistors, each coprocessor features more cores, more threads, and wider vector execution units than an Intel® Xeon® processor. The high degree of parallelism compensates for the lower speed of each core to deliver high aggregate performance for highly parallel workloads.2 3 4

What Applications Can Benefit from the Intel® Xeon Phi™ Coprocessor

While most applications will continue to achieve maximum performance on Intel® Xeon® processors, certain highly parallel applications will benefit dramatically by using Intel® Xeon® Phi™ coprocessors. To take full advantage of Intel® Xeon Phi™ coprocessors, an application must scale well to over 100 software threads and either make extensive use of vectors or efficiently use more local memory bandwidth than is available on an Intel® Xeon® processor. Examples of segments with highly parallel applications include animation, energy, finance, life sciences, manufacturing, medical, public sector, weather, and more. 

Learn more about Intel® Many Integrated Core Architecture (Intel® MIC Architecture) development.

Think "Reuse" Rather Than "Recode"

Since languages, tools, and applications are compatible for both Intel® Xeon® processors and Intel® Xeon Phi™ coprocessors, now you can think “reuse” rather than “recode.”

Single programming model for all your code. The Intel® Xeon Phi™ coprocessor gives developers a hardware design point optimized for extreme parallelism, without requiring them to re-architect or rewrite their code. No need to rethink the entire problem or learn a new programming model; simply recompile and optimize existing code using familiar tools, libraries, and runtimes.

Performance multiplier. By maintaining a single source code between Intel® Xeon® processors and Intel® Xeon Phi™ coprocessors, developers optimize once for parallelism, but maximize performance on both processor and coprocessor.

Execution flexibility. Designed from the ground up for high-performance computing. Unlike a graphics processing unit (GPU), a coprocessor can be fully IP addressable, run offloaded code, and support standards such as Message Passing Interface (MPI). Additionally, it can operate in multiple execution modes:

  • "Symmetric" mode: Workload tasks are shared between the host processor and coprocessor.
  • "Native" mode: Workload resides entirely on the coprocessor, and essentially acts as a separate compute node.
  • "Offload" mode: Workload resides on the host processor, and parts of the workload are sent out to the coprocessor as needed. Note: GPUs can only be run in mode and often sit idle.

When Do I Use Intel® Xeon® Processors and Intel® Xeon Phi™ Coprocessors?

Pick the right tool for the right job. With Intel® Xeon® processors, you have the power needed for high-performance computing (HPC) workloads with parallel and serial components. The Intel® Xeon Phi™ coprocessors are optimized to be the right choice for highly parallel workloads with programmability benefits like single source, converging ISA, and a common environment.

Informacje o produktach i wydajności

1

Zmierzono na podstawie obliczonej teoretycznie szczytowej wydajności obliczeń zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji dla jednego koprocesora. 16 DP FLOPS/częstotliwość zegara/rdzeń * 61 rdzeni * 1,238 GHz = 1,208 TeraFLOPS.

2

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność zależy od konfiguracji systemu. Żaden system komputerowy nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie http://www.intel.com.

3

Oprogramowanie i obciążenia stosowane w testach wydajności mogły zostać zoptymalizowane do wydajnego działania tylko na mikroprocesorach Intel®. Testy wydajności, takie jak SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, podzespołów, oprogramowania i funkcji. Jakakolwiek zmiana dotycząca tych czynników może spowodować, że wyniki będą inne od podanych. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz z innymi testami wydajności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.intel.com/benchmarks.

4

Opisane scenariusze obniżenia kosztów są traktowane jako przykłady, jak dany produkt oparty na technologii Intel®, w określonych warunkach i konfiguracjach, może wpłynąć na generowanie kosztów i zapewnić oszczędności. Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych kosztów ani obniżenia kosztów.