Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Szerokie perspektywy aplikacji Highly-Parallel

Koprocesory Intel® Xeon Phi™ oparte na architekturze Intel® Many Integrated Core (Intel MIC) znacząco zwiększają wydajność i energooszczędność procesorów rodziny Intel® Xeon® E5 do najbardziej wymagających zastosowań — wydajność rzędu 1,2 teraflopa (liczba operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę) na koprocesor.1 Teraz można osiągnąć optymalną wydajność wymaganą do wysoce równoległych obliczeń technicznych przy zachowaniu jednolitego środowiska sprzętu i oprogramowania2 3 4

Znajdź procesor spełniający wymagania centrum danych


Gdzie kupować

Wzrost wydajności dzięki większej elastyczności

Elementy Intel® Scalable System Framework

Zwiększ swoje możliwości dzięki należycie zrównoważonej, skalowalnej i elastycznej strukturze systemu, zdolnej sprostać obciążeniom roboczym obejmującym duże ilości danych oraz wymagającym dużej mocy obliczeniowej.

Informacje o produktach i wydajności

1

Zmierzono na podstawie obliczonej teoretycznie szczytowej wydajności obliczeń zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji dla jednego koprocesora. 16 DP FLOPS/częstotliwość zegara/rdzeń * 61 rdzeni * 1,238 GHz = 1,208 TeraFLOPS.

2

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność zależy od konfiguracji systemu. Żaden system komputerowy nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie http://www.intel.com.

3

Oprogramowanie i obciążenia stosowane w testach wydajności mogły zostać zoptymalizowane do wydajnego działania tylko na mikroprocesorach Intel®. Testy wydajności, takie jak SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, podzespołów, oprogramowania i funkcji. Jakakolwiek zmiana dotycząca tych czynników może spowodować, że wyniki będą inne od podanych. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz z innymi testami wydajności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.intel.com/performance.

4

Opisane scenariusze obniżenia kosztów są traktowane jako przykłady, jak dany produkt oparty na technologii Intel®, w określonych warunkach i konfiguracjach, może wpłynąć na generowanie kosztów i zapewnić oszczędności. Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych kosztów ani obniżenia kosztów.

5

Wyniki oszacowano na podstawie wewnętrznych pomiarów firmy Intel, przedstawiając je wyłącznie w celach informacyjnych. Jakiekolwiek różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji mogą mieć wpływ na wyniki aktualnie mierzonej wydajności.

6

Obliczona teoretycznie szczytowa wydajność obliczeń zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji FLOPS (2 x procesor Intel® Xeon® E5-2697v2 (12 rdzeni, 2,7 GHz) wzg. 1 x koprocesora Intel® Xeon Phi™ 7120P (61 rdzeni, 1,238 GHz) (518 GF/s wzg. 1208 GF/s)

7

2-gniazdowy serwer z procesorem Intel® Xeon® E5-2697v2 wzg. pojedynczego koprocesora Intel® Xeon Phi™ 5120D (Na podstawie pomiarów firmy Intel przy użyciu testu DGEMM wydajność/W otrzymano wynik 548 GF/s przy 451W wzg. 837 GF/s przy 225W)

8

2-gniazdowy serwer z procesorami rodziny Intel® Xeon® E5-2600 wzg. koprocesora Intel® Xeon Phi™ (7,04x: pomiary przeprowadzone przez firmę Intel w grudniu 2013 r. 2-gniazdowy E5-2697v2 (12 rdzeni, 2,7 GHz) wzg. 1 koprocesora Intel® Xeon Phi™ 7120P (61 rdzeni, 1,238 GHz) na podstawie symulacji Monte Carlo o pojedynczej precyzji.  78,444 Kopcji/s wzg. 552,41 Kopcji/s)