Rodzina produktów Intel® Xeon Phi™

  • Przetwarzanie równoległe dużej skali siłą napędową rozwoju przełomowych innowacji

Katalog aplikacji i rozwiązań – Intel® Xeon Phi™

Intel® Xeon Phi™ badge

Dokument PDF dołączony do tego artykułu zawiera otwartą listę dostępnego kodu do pobrania lub w trakcie tworzenia, który jest uruchamiany lub zoptymalizowany do obsługi koprocesorów Intel® Xeon Phi™.
  Dowiedz się więcej na temat katalogu aplikacji i
rozwiązań – Intel Xeon Phi
>

Informacje o produktach i wydajności

open

1. Oprogramowanie i obciążenie użyte w testach wydajności mogło zostać zoptymalizowane tylko dla mikroprocesorów Intel. Testy wydajności, takie jak SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, podzespołów, oprogramowania i funkcji. Jakakolwiek zmiana wyżej wymienionych czynników może spowodować, że uzyskiwane wyniki będą się różnić. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz z innymi testami wydajności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.intel.com/performance.

2. Zmierzono na podstawie obliczonej teoretycznie szczytowej wydajności obliczeń zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji dla jednego koprocesora. 16 DP FLOPS/częstotliwość zegara/rdzeń * 61 rdzeni * 1,238 GHz = 1,208 TeraFLOPS.

3. Wyniki oszacowano na podstawie wewnętrznych pomiarów firmy Intel, przedstawiając je wyłącznie w celach informacyjnych. Jakiekolwiek różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji mogą mieć wpływ na wyniki aktualnie mierzonej wydajności.

4. Obliczona teoretycznie szczytowa wydajność obliczeń zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji FLOPS (2 x procesor Intel® Xeon® E5-2697v2 (12 rdzeni, 2,7 GHz) wzg. 1 x koprocesora Intel® Xeon Phi™ 7120P (61 rdzeni, 1,238 GHz) (518 GF/s wzg. 1208 GF/s)

5. 2-gniazdowy serwer z procesorem Intel® Xeon® E5-2697v2 wzg. pojedynczego koprocesora Intel® Xeon Phi™ 5120D (Na podstawie pomiarów firmy Intel przy użyciu testu DGEMM wydajność/W otrzymano wynik 548 GF/s przy 451W wzg. 837 GF/s przy 225W)

6. 2-gniazdowy serwer z procesorami rodziny Intel® Xeon® E5-2600 wzg. koprocesora Intel® Xeon Phi™ (7,04x: pomiary przeprowadzone przez firmę Intel w grudniu 2013 r. 2-gniazdowy E5-2697v2 (12 rdzeni, 2,7 GHz) wzg. 1 koprocesora Intel® Xeon Phi™ 7120P (61 rdzeni, 1,238 GHz) na podstawie symulacji Monte Carlo o pojedynczej precyzji.  78,444 Kopcji/s wzg. 552,41 Kopcji/s)