• <Więcej na stronie intel.com

Intel® Xeon® Processor Voltage Regulator Down: Design Guidelines

Niestety, ten plik PDF jest dostępny tylko w formacie do pobrania