Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

Intel Strain Measurement Methodology for Circuit Board Assembly

Guide: Document provides overview of board flexure control methodology, board preparation, Intel(r) BFI metrics, component determinations, with motherboard assembly line strain measurement, flexure reductions, test planning, and general procedures.

Podobne filmy