Zdalne zarządzanie: Urządzenia transakcyjne

Udoskonalenie obsługi w handlu detalicznym i zarządzania urządzeniami

Urządzenia z sektora handlu detalicznego, takie jak kioski wirtualne, punkty sprzedaży i bankomaty obsługujące technologię Intel® CoreTM vProTM1 służą nie tylko do obsługi transakcji. Zapewniają także wysoki komfort obsługi i udostępniają funkcje zdalnego zarządzania2, obniżające całkowity koszt posiadania punktu sprzedaży i usprawniające możliwości serwisowania zaawansowanych systemów.

Procesory firmy Intel w połączeniu ze sprzętowymi rozwiązaniami do zdalnej pomocy technicznej zapewniają obsługę zaawansowanych systemów transakcyjnych dla punktów sprzedaży z nowoczesnymi funkcjami wspomagającymi takie aspekty działalności jak:

  • Obniżenie całkowitego kosztu posiadania: Dział IT może szybko wdrażać poprawki zabezpieczeń na wielu komputerach, zdalnie odblokowywać zaszyfrowane dyski i zarządzać ustawieniami ochrony danych.
  • Uproszczenie infrastruktury i redukcja kosztów jej obsługi: Dzięki ujednoliceniu infrastruktury po zastosowaniu technologii Intel® vProTM można znacznie uprościć jej obsługę oraz wyeliminować koszty generowane przez konieczność obsługi starszych rozwiązań różnych producentów.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa: Działy IT w handlu detalicznym mogą przyspieszyć szyfrowanie/odszyfrowywanie danych dzięki technologii Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)3 oraz ograniczyć niepożądany dostęp do poufnych danych na zgubionych laptopach, korzystając z technologii Intel® Anti-Theft (Intel® AT).4
Udoskonalenie obsługi w handlu detalicznym i zarządzania urządzeniami

 

Wywiady

Informacje o produktach i wydajności

open

1. Intel® vPro™ jest złożoną technologią, która wymaga konfiguracji i aktywacji. Dostępność poszczególnych funkcji oraz wydajność technologii zależą od konfiguracji sprzętu, oprogramowania i środowiska informatycznego. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html. 

2. Funkcje zabezpieczeń oparte na technologii Intel® Active Management (Intel® AMT) wymagają chipsetu obsługującego tę technologię, sprzętu sieciowego i oprogramowania oraz połączenia do sieci korporacyjnej. Technologia Intel AMT może nie być dostępna lub pewne jej możliwości mogą być ograniczone przez system operacyjny hosta sieci VPN, a także podczas połączenia z siecią bezprzewodową, zasilania z baterii, w stanie uśpienia, hibernacji lub po odłączeniu od zasilania. Użycie pewnych funkcji może wymagać skonfigurowania oraz użycia skryptów konsoli zarządzania lub dalszego zintegrowania z istniejącą strukturą zabezpieczeń i modyfikacji lub implementacji nowych procesów biznesowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html.

3. Używanie instrukcji Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) wymaga systemu komputerowego z procesorem obsługującym te instrukcje, jak również oprogramowania innych firm, wymaganego do wykonania instrukcji w prawidłowej kolejności. Technologia Intel® AES-NI jest stosowana w wybranych procesorach Intel®. Dostępność można sprawdzić u reselera lub producenta systemu. Więcej informacji na stronie software.intel.com/en-us/articles/intel-advanced-encryption-standard-instructions-aes-ni.

4. Żaden system komputerowy nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Wymaga procesora Intel®, chipsetu, oprogramowania sprzętowego oraz oprogramowania do obsługi tej technologii. Dodatkowe informacje można uzyskać u producenta urządzenia i dostawcy oprogramowania.